افزودن نظر جدید

کجای سایت به پان ترک ها و پان عربیست ها بها داده است؟ قنات سازی امروز در شهر های کویری قرار دارد و بهتر هست بگوییم معروفیت امروز قنات به واقع شدن در این مناطق هست و این دلیل بر عدم قنات در سایز قسمتها نیست، همانطور که در مورد مردم اورارتو با رفرنس آورده شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.