افزودن نظر جدید

یه نگاه به اطلس بندازید. دریای عرب همون دریایی هست که حدفاصل بین خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند هست. بصره هم نزدیک خلیج فارس هست. بحرین و کویت و ... هم ساحل خلیج فارس هستن. از این واضح تر ؟ موبدان زرتشتی دردوره ساسانیان متأسفانه از کلمه خلیج عربی استفاده کردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.