افزودن نظر جدید

در جواب به اراجیف ناشناس از استاد ملایری نقل قول میکنم که زبان عربی بیشتر در زبان فارسی نفوذ کرد - به عبارتی نفوذ فارسی در عربی کمتر هست.: اثر زبان فارسى در عربى با آن‏كه در اصل بسيار نافذ و مؤثر بوده‏ بدانگونه كه اثر زبان‏ عربى‏ در فارسى‏ آشكار است نمايان نيست، و برعكس اثر زبان عربى در زبان فارسى خيلى بيش از آنچه يك زبان خارجى در ديگرى اثر مى‏‌گذارد به چشم مى‏‌خورد. (تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسلامى، ج‏6، ص: 27-26)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.