افزودن نظر جدید

باسپاس بنده بااینکه شیفته ایران هستم ولی تعصب وناسیونالیست الکی ندارم هرپادشاهی در دوره خودش هم کارخوب کرده هم اشتباهم داشته ازطرفی برخی کسان هستن به تاریخ وادب این سرزمین توهین میکنن بدون اینکه کوچکترین کتابی خونده باشن .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.