افزودن نظر جدید

این داستانت کاملا اشتباه بود، اون زمان ایران ارتشی از سگهای جنگی داشته، آره درسته یک ارتش از سگ های قوی و تنومند که خودشونو در حدی نمیدیدن که با عربها بجنگن و ارتش سگ هارو فرستادن اول و اعراب ترس وحشتناکی از سگ داشتن و گفتن که سگ نجسه، وگرنه چرا کشورای خارجی این همه سال سگ دارن چیزیشون نشده؟ و اون قسمتی که گفتی جوانهای ایرانی کجا بودن باید بگم سپاه 150 هزار نفریه ساسانی که مجهز ترین سپاه زمان خودش بود از حکومت ساسانی زده شده بودن و فکر میکردن حکومت اعراب بهتر از ساسانیان واسه همین دست های خودشونو بستن و گذاشتن اون بیابون گردها برسن بهشون ب همشونو بکشن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.