افزودن نظر جدید

یک کم شرم ازرم داشته باشید چرا این یاوه گویی ها را به ما میچسبانید.ایا در این یاوه نامه (به گفته خودتان) نامی از زرتشتیان امده که آنرا به ما می هاژید(مربوط میسازید)؟ شرمم خوب چیزیست بخدا.در هر جایی که در هر دسته ای ادمهای بیخرد فراوان است. یاوه گو تر از ان شماهایی هستید که این چرندها را بما پیوند میدهید و سنگ تازیان فرومایه را به سینه میزنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.