افزودن نظر جدید

این رو قبلا شنیده بودم ولی از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم !!!!!!!! این متن قشنگ داره میگه که سگها از ایرانی ها با غیرت تر بودن ! واقعاً برای کورش پرست ها متأسفم . یعنی ر یـ ....... به هیکل خودشون !!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.