افزودن نظر جدید

اگر ما به جبر یا اختیار شرعی اعتقاد داشته باشیم ابن ملجم مطاق دستور خداوند این عمل را انجام داده که امیرالمومنین(علیه السلام) تیز به ایم موضوع اشراف کامل داشته و او را فرستاده ی خداوند می داند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.