افزودن نظر جدید

با سلام اگر چه مولوی اشعار زیادی در مدح مولا علی علیه السلام داشتند ولی از آنطرف اشعاری هم در مدح خلفا داشتن. اما آنچه از اشعار و سیره و روش زندگی خود و استادش شمس تبریزی می توان برداشت کرد، این است که حداقل بگوییم مولوی شیعه اثنی عشریه نبوده است و اگر بخواهیم او را سنی مذهب ندانیم باید او را همانند مذهب استادش شمس تبریزی اسماعیلی بدانیم. پس امام حی قائم آن ولی است خواه از نسل عمر خواه از علی است. لطفا برای رسیدن به نتیجه بهتر در این سایت از عقاید و مذهب مولوی بیشتر مطالعه کنید و این پست هم مطالعه کنید http://www.adyannet.com/fa/news/19189
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.