افزودن نظر جدید

ادبیات شما نشان می‌دهد که از سر عقده و کینه و احساسات کور قضاوت میکنید. نه عقل و منطق. مانند بقیه آتئیست‌ها.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.