افزودن نظر جدید

1. نگارنده مقاله فوق منكر وجود تاريخي زرتشت نيست. آيا جايي سراغ داريد كه او منكر وجود زرتشت شده باشد؟ 2. نام اين شخص، سيبخت زرتشتي نبود. بلكه زرتشتي صفتي است كه نويسنده از روي هويت مذهبي سيبخت به او داده است. 3. اين نامه در منابع تاريخي آمده است و اسناد ارائه شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.