افزودن نظر جدید

نويسنده : س. فخرایي - نقدي بر كامنت جناب ناشناس - درباره جمعيت ايران، مطمئناً منابع داخلي ايران (اعم از منابع طبيعي معدني و جغرافيايي) پاسخگوي نياز دو برابر جمعيت فعلي ايران نيز هست. كشورهايي كه امروزه به اندازه ايران جمعيت دارند، بعضاً يك دهم ايران نيز منابع مطلوب ندارند، منتها اين وظيفه مسئولين كشوري (كه منتخب مردم هستند) ميباشد كه اين منابع بالقوه را به فعليت برسانند. ليكن از اصل پتانسيلِ اجتماعي و فرهنگي و طبيعي ايران چيزي نميكاهد. به هر روي، اين مسئله (و كاستي‌هاي ناشي از كمكاري منتخبين ملت) دليلي بر بد بودن ازدواج نيست. در ازدواج به راحتي ميتوان تعداد فرزندان و جمعيت خانواده را كنترل كرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.