افزودن نظر جدید

ضمناً در مورد تبلیغ بچه داری هم که شما فرمودید کار اشتباهی است باید عرض کنم: یک دانشمند بزرگ درباره ایران گفته: سرزمین ایران توانایی این را دارد که 170 میلیون نفر را تامین کند، البته باید مدیربت شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.