افزودن نظر جدید

سلام اون‌طور که در کتاب‌ها و بیانات کاشفان قانون جذب(!) آمده است. هیچ جایی برای خدایی که ما به آن اعتقاد داریم(خدای یگانه) نیست. اولا: طبق تعریف قانون جذب: «هر چیز را در ذهنت مجسم کنی، آن‌را در دست‌هایت خواهی داشت.» (کتاب راز، راندا برن، ص 22) و یا «تو همه چیز را به طرف خودت جذب می‌کنی. مردم، شغل، شرایط زندگی، وضع سلامتی، ثروت، قرض، شادی، ماشینی که سوار می‌شوی و اجتماعی که در آن زندگی می‌کنی. مثل آهن‌ربا همه‌ی این‌ها را به طرف خودت جذب می‌کنی. به هر چه فکر کنی، همان اتفاق می‌افتد. کل زندگی تو تجلّی افکار است که در ذهنت جریان دارند.»(کتاب راز، راندا برن، 32) پس طبق این تعریف که از قانون جذب شده است همه چیز به ذهن و تصورات ذهنی بستگی دارد نه چیز دیگر. یعنی شما به صرف تصور و تجسم ذهنی به آن خواهید رسید حتی نیاز به تلاش برای اون کار نیست! آن‌ها می‌گویند: «همان‌گونه که عمل جذب آهن‌ربا به آسانی انجام می‌شود؛ قانون جذب درباره‌ی شما نیز بی‌تلاش و تکاپو عمل می‌کند.»(شاه کلید، جک کنفیلد، تهران، نشر نسل نواندیش، ص 34.) پس تا اینجا دانستیم که قانون جذب یعنی رسیدن به یک چیزی فقط با تصور آن و تجسم آن در ذهن بدون تلاش؛ دوما: چه کسی به ما می‌دهد؟ «کائنات (او را خداوند بزرگ، فرا قدرت، عالم قدسی، پروردگار، زندگی، صفر، تائو یا هرچیزی که می‌خواهید بنامید) تمام مدت پیام می‌گیرد و می‌فرستد. او برای شما الهاماتی ارسال می‌کند و درخواست‌های شما را می‌گیرد.»(کلید راز گمشده جذب خواسته‌ها، جو ویتال، لیوسا، تهران، 1389، ص 29.) پس کائنات یا همان خدا یا همان پروردگار پیام‌های شما را جواب می‌دهد! در چارچوب نظری که قانون جذب بر آن استوار است، خداوند اراده‌ای غیر از اراده‌ی انسان ندارد و کاملا در خدمت انسان و آرزوهای اوست. خداوند امور جهان را مستقلا تقدیر نمی‌کند. به بیان صریح «خداوند در راستای تدبیر بنده‌اش آن‌ها را مقدر می‌کند.»(تکنولوژی فکر، آزمندیان، ناشر مؤلف، 1388، ص 183.) پس در این‌صورت خدایی غیر از نیروی درونی انسان وجود ندارد. «ارتباط با درون یعنی ارتباط با پروردگار... باید دروازه‌های قلب و روح‌مان را بر روی هوش و خرد نهفته در درون‌مان بگشاییم و نیروی هستی‌بخش و شفابخش درون را به یاری بطلبیم و بدانیم در صورتی از این نیروی شگرف بهره‌مند می‌شویم که پذیرای آن بوده و قبولش کرده باشیم.... از نیروی لایزال ضمیر باطن‌تان استفاده کنید و از گنجینه‌ی نهفته در ژرفای وجودتان بهره جویید، تا پاسخ مناسب و واکنش شایسته را دریافت دارید.»(از راز قانون جذب بیشتر بدانیم، وین دایر، فرادیدنگار، 1389، ص 84_85) خدا همان نیروها و قدرت‌هایی است که درون ما نهفته و می‌توانیم با آن کار خدایی کنیم. باید عظمت و جلال خود را درک کنید و «در برابر انسانیت و نیروهای بی‌انتهای بالقوه‌تان، به عنوان یک موجود انسانی سر تعظیم فرود آورید.»(همان، ص 26.) «خدا نیرویی مستقل از ما نیست بلکه تقدیر الهی همان تدبیرها و آرزو پردازی‌های ماست. ما این نیرو را نمی‌توانیم باور کنیم و قبول کنیم که از وجود خودماست برای همین آن‌را به خدایان فرافکنی می‌کنیم.»( ابداع زندگی میراث باربارا مارکس هابرد و آینده تو، نیل دونالد والش، نشر میم، 1391، ص 83.) «بزرگترین راز آفرینش اینست که قلمرو کائنات در درون ماست و این مفهوم می‌رساند که هوش بی‌کران، عقل و دانایی بی‌انتها، قدرت لایزال شعور باطن و عشق و محبت ابدی و راه حل تمامی معماهای بغرنج، در ضمیر باطن ما پنهان است و گستره‌ای پایان ناپذیر دارد.»(از راز قانون جذب بیشتر بدانیم، وین دایر، فرادیدنگار، 1389، ص 141.) پس به این نتیجه میرسیم که در قانون جذب خود خدایی (شاید بشود گفت هرکس خدای خودش= پلورالیسم) را معتقد است و ترویج می‌دهد نه خدای یگانه هستی، با اراده و قادر و با دیگر صفاتی که ما به آن اعتقاد داریم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.