افزودن نظر جدید

در حال حاضر ما به نوروز عید نوروز میگوییم.آیا بدلیل اینکه از واژه عید برای نوروز استفاده میکنیم،نوروز هم مراسمی عربی است؟؟؟دست از ایران ستیزی بردارید.دست از جهالت بردارید.خورشید حقیقت ایران بسیار روشن تر از آنست که شما و امثال شما با پاشیدن مشتی خاک جلوی تابش آن را بگیرید.مهدی موعود پشت و پناه ایران است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.