افزودن نظر جدید

كامبيز ! هر كی حرفهاتو بخونه ميفهمه كه تو با چالش روانی مواجهی ! دروغی گفتی كه از اثباتش عاجزی ! واسه همين به جای جواب دادن به طرف مقابلت توهين ميكنی ! چالش روانی هم مال كسی هست كه با ناموس خودش... !!! همه كورش پرستها همين هستيد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.