افزودن نظر جدید

هر چه قدر هم که وضع ایران در دوره ساسانی بد بوده باشه این دلیلی برای مشروعیت حمله اعراب به ایران نمیشه مثل در حال حاضر کشور یونان با بحران اقتصادی روبه رو است بنا به گفته اقتصاددانان یونانی جامعه طبقاتی در این کشور حکم فرماست فقر همه جا را فراگرفته و مردم از حکومت یونان ناراضی هستند و سطح خدمات بهداشتی و اموزشی پایین امده است ایا این دلیل میشود که یک کشور بیگانه مثل امریکا به بهانه نجات مردم یونان از شر حکومت ستمگر یونان این کشور را با حمله نظامی و بمباران موشکی با خاک یکسان کند؟چنین منطقی واقعا مسخره و غیر قابل توجیح میباشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.