افزودن نظر جدید

ادامه از قبل... ضعف مطالعات تاریخی شهریار از این جا روشن میشه که کلا قضیه آذرباد مهراسپندان و مباهله اون رو ندید گرفتی و خودت رو زدی به اون راه. و این هم نشونه کم عقلی تو هست و هم نشونه بزدلی تو که حاضر نیستی اسناد رو بررسی کنی. قضیه مباهله با گوگرد رو هم مثل قبلی نخواستی درباره ش صحبت کنی. این هم سندی دیگه بر بزدلی و کم سوادی تو . چون میدونی اگه درباره این اسناد حرف بزنی قافیه رو میبازی واسه همین از زیر بار بررسی اسناد فرار میکنی. درباره ادعای خردگرایی در گاتها هم دروغ گفتی. چون نهایت خرد و عقلی که گاتها ادعاشو داره این هست که انسان روح گاو مقدس رو پرستش کنه. یعنی عقلانیت از دید گاتهای زرتشت این هست که شما گاوپرستی اختیار کنی. گاتها هم خیلی در زبان و محتوا شبیه فرهنگ ودایی (هندویی هست). اسناد گاتهایی رو بررسی کن و از پذیرش حقیقت فرار نکن: http://www.adyannet.com/fa/news/1329
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.