افزودن نظر جدید

تئوری آریایی ابتدا یک تئوری زبانی بوده است که در قرن 19 تبدیل به تئوری نژادی شده است. ولی تئوری نژاد آریایی مردود شده و همچین نژادی و جود ندارد . انسانها بر اساس رنگ پوستشان به سیاه سفید قرمز و زرد تقسیم شده اند. مراجعه به سایت استاد رضا مرادی غیاث آبادی و استاد ناصر پور پیرار شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.