افزودن نظر جدید

اولا حضرت محمد تاریخ زایشش به سوشیانت نمی خوره. سوشیانت 18مهر 1359درایران زاده میشه دوما سوشیانت بچه خوراسان است سوما شکل وشمایلش فرق می کنه چهارمن نام مادر سوشیانت گواک پد است ویعنی روشن کنند یا روشنا پنجما علایم روی بدن سوشیانت هست که حضرت محمد نداشته
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.