افزودن نظر جدید

گویا در مغز پریودت فرو نمیره که تکیشه (کیش) با دین (دینا) تفاوت داره ! کیش واپسین به معنی دین نیست! کیش با دین تفاوت داره بچه . سوشیانت ها ادعای پیامبری نمیکنند و دین جدید نمیارن ، تنها تغییرات مذهبی ایجاد میکنند و همچنان زرتشتی میمونن . محمد با اون همه کشت و کشتار و راهزنی و ترور ... کجاش شبیه یه سوشیانته ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.