افزودن نظر جدید

چارتا شعر از یه کتاب شعر بعد از اسلام بیرون کشیدی که چی ؟ در اوستا کیش(تکیشه) با دین(دینا)تفاوت داره ، سوشیانت ها تقییرات مذهبی ایجاد میکردند نه اینکه کل دین تغییر بدن ! محمد سوشیانت بود ؟ برو بابا... تا حالا یه مقاله به درد بخور از شماها ندیدم .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.