افزودن نظر جدید

درود سوشیانت مهدی (عج) است همانطور که در اوستا میخوانیم سه منجی خواهند امد هوشیدر بمی(برپا کننده عدل و داد) هوشیدر ماه (برپا کننده نماز) ☆ و سوشیانت هوشیدر بمی هزار سال بعد از زرتشت می اید یعنی عیسی مسیح و هوشیدر ماه هفتصد سال پس از بمی می اید یعنی پیامبر اسلام سوشیانت هم در اخرین روز جهان می اید و جهان را برای همیشه پاک میکند در مورد نامه پیامبر گفت اگر تو نپذیری گناه مجوس یعنی ززتشتیان بر گردن تو است یعنی اگر از زرتشتیان گناهی سر بزند خسرو پرویز مجازات میشود و حرف اخرت که اوستاییان رو قبول ندارند و الصابئین و صابرات و المجوس و انان که شرک را به خدا پرستی ترجیح دادند یعنی زرتشتیت جزو ادیان است و اخرین چیز ایا داستان اون نامه که مشرکان به پیامبر دادند رو نشیندی: از ما هم همانند زرتشتیان مقیم یمن جزیه بگیر پیامبر فرمود : ما فقط از اهل کتاب جزیه میگیریم انان گفتند مگر زرتشتیان از اهل کتابند پیامبر فرمود اری انان پیامبر داشتند پیامبر انان کتابش را روی 12000 پوست گاو نوشته بود انان پیامبراشان را کشتند و کتابش را بعد ها سوزاندند نشانه کشته شدن زرتشت بدست عاشورانی و سوزانده شدن کتاب به دست الکساندر دیگه حرفی باقی نمیمونه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.