افزودن نظر جدید

علاوه بر شاهنامه دیگر مصادر تاریخی ایرانی هم به این مسئله اشاره کردند. فدوسی هم در ابتدای شاهنامه به مسلمان بودن خود تصریح می کند. گرچه برخی « دلبخواه بافان » هرچه ناخوشایند است را بدون هیچ دلیل عقلی « الحاقی » معرفی می کنند. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.