افزودن نظر جدید

اگر کوروش چند هسمر می‌گرفت به رسم روزگار خودش ایرادی نداشت. اما گزاره‌های تاریخی می‌گوید که او بیش از یک همسر نداشت. 1. هرودوت در کتاب سوم تاریخ خود می‌گوید که مصریان ادعا دارندکوروش همسری مصری داشته است. به گفته‌ی مصریان کمبوجیه که پس از پدر بر تخت نشست و مصر را گرفت، میوه‌ی این ازدواج بوده است. اما هرودوت می‌گوید: «آن‌ها با این تظاهری که به داشتن روابط خویشاوندی با خاندان کوروش می‌کنند، حقیقت را تحریف می‌کنند.» در واقع مصریان می‌خواستند پذیرش کمبوجیه به عنوان فرعون مصر را توجیه کنند و این رفتار را با همه‌ی فاتحان مصر داشته‌اند وگرنه روشن است که کمبوجیه فرزند کوروش و کاساندانه دختر فرناسب است که هرودوت به صراحت همین را گفته است. 2. گزنوفون می‌گوید که کوروش پس از گشودن بابل به ماد بازگشت و به پیشنهاد کیاکسار با دخترش ازدواج کرد. کیاکسار، دایی کوروش بود و قلمرو ماد را به عنوان جهیز دخترش به کوروش پیش‌کش کرد. اگر این گزارش را بپذیریم، کوروش پس از مرگ نخستین همسرش با دختر دایی خود ازدواج کرد. اما این گفته‌ی گزنوفون را درست نمی‌دانند، به‌ویژه که بر تخت نشستن کیاسکار پس از شکست آخرین پادشاه ماد درست نمی‌نماید. 3. درباره‌ی نبرد ماساگت‌ها با کوروش که آن را به خواستگاری ربط داده‌اند باید بگویم که درگیری مردم ایران با سکاها از زمان مادها تا پس از کوروش ادامه داشته و کوروش در راه نگهبانی از مرزهای شمال شرقی کشته شد. به هر حال اگر داستان خواستگاری کوروش از بانوی ماساگت را هم بپذیریم، باید بگوییم که این ازدواج سر نگرفت و اگر هم سر می‌گرفت، باز هم کوروش تک‌همسر بود زیرا به گزارش هرودوت، کوروش همسر خود را از دست داده بود. 4. بر پایه‌ی کتاب کوروش‌نامه، دخترانی را به کوروش پیشنهاد دادند اما او گفت برای ازدواج فرصت ندارد و بهتر است حتی چهره‌ی آن دختران را نبیند تا مبادا مانع ادامه‌ی برنامه‌یش برای سامان‌دهی فرمان‌روایی شود. بنابراین، کوروش که همسرش را از دست داده بود با زنی دیگر ازدواج نکرد. دلیلش چه بود نمی‌دانم. از مدیریت پایگاه سپاسگذارم که هم نظرهای من را نمایش داد و هم به من انگیزه داد تا کانال ویژه‌ی کوروش را راه‌اندازی کنم: [پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ انتشار لینک‌های جانبی، توسط کسانی که در سایت نام کاربری ندارند، مجاز نیست].
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.