افزودن نظر جدید

نقد حرفهای کورش ! نظر کورش پر هست از مغالطه و استدلالهای بچگانه . یکی یکی به ترتیب و با شماره بندی جواب میدم انتظار داریم اون هم به نقدهایی که کردم به ترتیب شماره جواب بده. 1. آقای کورش اول باید جواب بدن که اصلاً تک همسر بودن افتخار هست ؟ و اگر مردی فقط یک زن داشت و همون یک زن رو سالهای سال ول کرد و دنبال طمع خودش رفت این افتخار هست؟ 2. اگر بیشتر از یک زن داشتن کار بدی هست پس چرا به گفته هرودوت (همون منبعی که خود کورش بهش استناد میکنه) پارسیان تعداد زیادی زن رسمی و غیر رسمی داشتن ؟ (کتاب اول، بند ۱۳۵) اگر خوب بود چرا کورش این کار رو نکرد؟ اگر بد بود چرا این عادت پارسیان بود ؟ 3. کورش چرا به خاطر دست پیدا کردن به یک زن (تومیروس) به یک کشور دیگه حمله و خیلی ه رو قتل عام کرد ؟ چجور میشه کورش که به خاطر گرفتن یک زن اون همه جنایت میکنه تک همسر بوده باشه ؟!!؟!!!؟!!!!؟ 4. گفتی چون بعضی منابع تاریخی فقط از یک نفر به صراحت به عنوان زن کورش نام بردن یعنی کورش زن دیگه ای نداشت !!!!!!!!!! استدلالت بدجوری بچگانه هست. کل منابع تاریخی رو بگردی از نصف بیشتر اطرافیان کورش اسم نبردن ! یعنی وجود نداشتن ؟ زنهای غیر رسمی بین پارسیان وجود داشتن و بچه هاشون هم بچه رسمی محسوب نمیشدن !!!!!! همون گزنفونی که بهش سند دادی رو بخون !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.