افزودن نظر جدید

مشخص نیست که شما هرودوت رو قبول دارین یا نه!!! اگه شما حرف هرودوت رو قبول ندارین چرا ازش نقل گفتار می کنید که گفته درباره مرگ کوروش حکایات زیادی وجود داره، اگر هم قبولش دارین، باید این مقاله را بپذیرید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.