افزودن نظر جدید

و همچنین فرشید * گفتید که سخن گزنفون و استرابون -که برگرفته از سخن گزنفون است- به راستینگی (حقیقت) نزدیک‌تر است. اکنون من همه خوانندگان را به خواندن دیدگاه گزنفون درباره مرگ کورش فرامیخوانم * به این امید که همه ما در پذیرش سخن راستینه، دلیر باشیم * سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ یونانی: http://www.adyannet.com/news/15993
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.