افزودن نظر جدید

ترکعلی دهن کثیفتو ببند و راجب تاریخ کشور م حرف نزن.تو واسه من دم از انسانیت نزن، که از کلمه ی انسانیت همون دو حرف اولشو یاد گرفتی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.