افزودن نظر جدید

خنده دار تر از اون، درماندگی كورش پرستان از پذيرش حقايق هست. كورش پرستان به خاطر منابع يونانی حاضر شدن تواريخ ايرانی رو انكار كنند و اونها رو حرفهای پای منقل بدون. بعد وقتی به منابع يونانی ميرسن باز هم دبه ميكنند و برای آبرو دادن به كورش اسناد و مدارك رو انكار ميكنن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.