افزودن نظر جدید

جنگ با ماساگات ها برای زن نبود خالی بند برای امنیت مرز بود و بعدش زن مصری یه خالی ببند که بشه باور کرد مثلا بابلی یا ساردی نه مصری چند همسری چیز بدی هم نبود اون موقه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.