افزودن نظر جدید

حرف مفت نزن. دز شیعه نظام طبقاتی ندایم. سلمان که ایرانی بود جزو اهل بیت حساب میشه حدیث داریم از پیامبر و امام صادق که سلمان از ما اهل بیت بود . اینو چی میگی ؟ اگه تبعیض بود پس سلمان نباید جزو اهل بیت میشد !‌ تازه اهل بیت خیلی از وقتها افرادی که از نسل پیامبر نبودن رو به عنوان نماینده قرار میدادن. ملاک اونها خون و نژاد و نبود. ملاک اهل بیت تقوا و انسانیت هست. سلمان پدرش مجوسی کافر نجس بود ولی جزو اهل بیت شد این یعنی تبعیض معنی نداره. شما هم واسه توجیه و ماستمالی کثافتکاریهای انوشیروان که یکی دو تا هم نبود به دیگران حمله نکتن . چون فقط خودت ضرر میکنی و آبرو خودت رو می بری
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.