افزودن نظر جدید

در اسلام اون نظام طبقاتی به اون معنای ظالمانه که در زمان ساسانیان وجود داشته وجود نداره.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.