افزودن نظر جدید

با تشکر از جناب رضایی... لیکن باستانگرایان عهد بسته اند که در مقابل فهمیدن، مقاومت کنند. جنگ ایران و عراق، جنگ آریایی و عرب نبود. به چند دلیل: 1. بسیاری از ایرانیان عرب و همچنین سپاه بدر (که خودشان عرب و عراقی و دشمن صدام بودند، یعنی عراقی‌های شیعه‌ی ضد صدام بودند) علیه صدام می‌جنگیدند. 2. برخی از ایرانی‌ها رسما در جبهه صدام علیه ایران می‌جنگیدند، مثل مجاهدین خلق! 3. ما تعداد زیادی شهید بحرینی و ... داریم که در زمان جنگ به ایران آمدند و با اینکه عرب بودند، ولی علیه صدام جنگیدند و شهید شدند. پس نبرد حق و باطل بود. نه نبرد آریایی و عرب... منتها افراد کودن و کندذهن توان درک این مسائل ساده را ندارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.