افزودن نظر جدید

با حرف های افرادی چون شما یقین داشته باشید این شخصیت بزرگ زیر سوال نمیرود و نخواهد رفت. دوم افرادی مانند هرودوت ، گزنفون و افلاتون و همچنین فردوسی در شاهنامه اش شخصیتی مشابه کورش کبیر داد. سوم شما نژادپرست تر از همگان هستید ( از دشمنی شما با یهودیان) کسی هم مانند روازاده که وجود شخصیت کورش کبیر را نفی کند نشان از عقل ناچیزشان است ! و بعدش هم جشن پوریم تنها سندش در تورات است و همچنین اگر پوریم وجود داشته باشد بخاطر تلاش هامان برای حکم دادن علیه یهودیان است با سپاس ، منتشر کنید اگر اسماعیل روازاده را سندتان می گیرید معلوم است مانند او چه نوع انسانی ( انسان؟) هستید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.