افزودن نظر جدید

سلام گرامي، خواستيد افشا كنيد، ولي افضا شديد. با قيافه حق به جانب گرفتن، و خود را از ديگران جدا پنداشتن هم روشي است، براي بيرون كشيدن "خود" از منجلاب. به راستي چه چيز سبب شد كه شما وارد اين صفحه شويد؟ چه چيز سبب شد كه وارد گود شويد؟ جز اينكه شما يكي از دو سر دعوا بوديد و اكنون چون احساس ميكنيد به بن رسيده ايد، پس ميكوشيد كه چهره خود را به ليبرال دموكراسي تغيير دهيد؟ مگر همين تفكرات دموكراتيك نبوده كه در دو دهه اخير بيش از 2 ميليون كشته (فقط در جنگ) داشته ؟ و ميليونها كشته به دليلي آلودگي‌هاي زيست محيطي كه رهبران شما در حاكميت دموكراسي در جهان ايجاد كردند. گرامي؛ شما طلبكار نيستيد. بدهكار هستيد. دخالتهاي شما در كشورهاي مختلف و دست بردن شما در طبيعت، دنيا را به سوي نابودي ميبرد. و با كمال وقاحت مدعي نجات بشريت هستيد. دموكراسي بر خلاف آنچه به دروغ ميگوييد، حكومت مردم بر مردم نيست. بلكه حكومت رسانه ها بر مردم است. و مردم رسماً برده رسانه‌ها هستند و رسانه‌ها در اختيار ثروتمندان... شما به بشريت بدهكار هستيد و بزرگترين جنايتكاران بشر در مقابل شما عددي به شمار نميآيند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.