افزودن نظر جدید

سلام در قوس طاقهای ساختمان قدیمی پست برلین که حدود1881.م ساخته شده سردیس 26 نفر از مشاهیر جهان از جمله داریوش، کریستف کلمب، مارکوپولو و... نصب شده و منحصر به داریوش نیست. http://de.wikipedia.org/wiki/Postfuhramt اگر چه که حتی اگر در تمام دنیا سردیس داریوش را نصب کنند باز هم دلیل نمیشود که از جنایات این جلاد بگذریم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.