افزودن نظر جدید

الحق شیطان پرست هستند.من کاملا نفوذ کردم بهشون .اونا شیظانو نمیپرستن بلکه یک شخص را خدا میدونن.عینی دیدم اطلاعات نداری چرت و پرت تحویل مردم ندید.با آرزوی از بین رفتن این حرام به لقمه ها.فقط یه راهنمایی میکنم برو تحقیق کن یه عده مردم در یکی از شهرهای حومه تهران شخصی بنام مشعشعی را خدا میدونن و کاملا مخفی کار هستند در مساجد میان نماز میخونن ام این ظاهرشونه در باطن و در خانقاه های خود چه کارها که نمیکنن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.