افزودن نظر جدید

خوبی یا بدی وشایسته گی یا لیاقت هر نظام یا سیستمی به نتایج اون موضوع برمیگرده .علاقه انوشیروان به مطالعه و داشتن تفکر و اندیشه تحلیلگر باعث یک پوست اندازی در تمام زمینه های کشور از جمله اقتصاد و مالیات و پی ان سیستم امنیتی کشور که اولین بار به چهار ناحیه کلی تقسیم ولی کاملا یکپارچه وبسیار نوین اداره میشده .ابداع بیمارستان و دانشگاه که نمیتونه از سر بی تدبیری باشه .ارامش و نوشتن وترجمه کتاب و نوشتن نصیحت نامه به فرزند که از کینه و بیرحمی و قصاوت نتیجه نمیشه. هدایت لشگر در کهنسالی وشرکت در جنگ برای خوشگزرانی که نیست . اگه امروز خیانت به کشور و تحقیر و تحریف تاریخ درخشان اون توسط من و شما به سادگی اتفاق میافته باید ریشه اون رو در جایی پیدا کنیم که از این تمدن به علت فاصله زیاد و غیر قابل جبران کینه به دل داشتن و به محض تسلط پیدا کردن به این خاک با بیرحمی تمام غارت کردن . تا اینجا خیلی اشغال نداره ولی شستشوی مغزی با توسل به ایدولوزی کثیفترین کاری که میشه با انسان کرد .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.