افزودن نظر جدید

من با مطالعاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم که پادشاهی مثل خسرو انوشیروان که به پادشاه دادگر معروف بود، در زمان خودش تونسته چنان بر کشورش حکومت کنه که تا حد زیادی آرامش رو به کشور برگردونه و ثروت زیادی رو به خزانه انتقال بده، البته نه از مالیات های که از کشاورزان می‌گرفت، بلکه با غرامتی که در جنگ ها بدست می آورد، کریستنسن تو کتاب ایران در زمان ساسانی میگه، اون بسیار ظالم و خودخواه بوده، ولی من اینو قبول ندارم چون منابع دیگه از عدالت و دادگری خسرو انوشیروان میگه...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.