افزودن نظر جدید

سلام اقای بروجردی فقط جواب سوال را دادند و گفتند ... عشریه اگر بجای خمس تلقی شود بدعت است .. گفتند جواب سوال را بوجه صحیح دادند نه از دیدگاه اهل تصوف بله . در بین صوفیه مالی را به قطب میدهند تا در امور خیر هزینه کند بصلاح دید خود ... شما گویا فقط از گنابادیها خبر دارید ایشان مدافع حقیقت تصوف و ان روح سلوک ناب است ... اگر بخواهید از ناگفته های گنابادی با خبر شوید باید دست به دامن ایشان باشید که خود در مناظره با صوفیان یکه تاز است شما اگر از حقیقت سلوک عرفانی ناب و تصوف با خبر شوید . فقط برای فرقه های دیگر نام جهله را میبرید و کلمه تصوف را از انها دریغ میکنید درپناه حق
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.