افزودن نظر جدید

سلام همه 28 سوال و پاسخهای اقای بروجردی را در سایت دیگر خوانده ام . جوابها کوتاه و دقیق بود و هیچ انحراف عقیدتی با شیعیان نداشت پاسخهای او . نمیدانم چرا شما سعی دارید به او بقبولانید که باید عشریه را جای خمس بپذیرد . او که گفته است با انحرافات صوفیه و بدعتهای انها کاری ندارد . پس شما اگر در جوابهای او حرف باطلی یافتید نقدش کنید و ازش پاسخ بخواهید . او خود گفته است که مسئول پاسخهای خودش میباشد نه افکار دیگران
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.