افزودن نظر جدید

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدایی که بی همتاست و همتایی ندارد و رسولانی فرستاد تا مردم بدانند خدا یکیست و برای آخرین وصیش ولی ای آفرید که نام او از نام الله بود و نامش علی بود که از تمام انبیا بغیر از خاتم انبیا والاتر بود و او ولی الله کسی که مخلوق خدا بود و تمام فکر و افکار و هدفش با خدا بودن و مردم را به سوی خدا بردن بود .کسی که برای خدا میبخشید و برای خدا میجنگید تا کافران بر مومنان مسلط نشوند آری او علی بود که در دل شب مخفیانه با خدای خود رازونیاز میکرد وهمواره (باخدابود)حقا که لقب امیرالمومنین فقط شایسته آقایمان امام علی (علیه السلام)است.و السلام (اینها خدا نیند ولیکن(جدا نیستند) (وامام علی همان ذات الله نعوذبالله نیست.ولی آمیخته با آن است)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.