افزودن نظر جدید

روح القدس همان روح تاییدکننده پیامبران و اولیای خداست. روح القدس بر قلب حسین (ع) تابش مستقیم داشت به همین خاطر لحظه آخر (که سر از بدنش جدا میشد) با خدا مناجات میکرد و پر از برکت و شادی بود. اما روح القدسی که مسیحیت میگه و روح القدسی که اکنکار میگه بیشتر ابزاری برای فریب هست. در کتاب مقدس مسیحیت میخونیم که اگر کسی به شما سیلی زد اعتراض نکنید بلکه روتون رو برگردونید تا به اون طرف هم سیلی بزنن. اگر کسی به زور پیراهن شما را ازتان گرفت شما لباس بیشتری به او بدهید. این حرف ها به نفع منافع زورگوها و استعمارگران هست. به همین خاطر جریان مدیریت جهانی که شدیدا دنبال غارت دیگران هست در پی ترویج این اندیشه ها بین مردم ساده لوح است. شیطان چیزهای زشت را برای انسان زیبا جلوه میده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.