افزودن نظر جدید

در تاریخ هرودوت آمده است که کورش وارد سرزمین ماساگت‌ها شد. نه بالعکس... گذشته از این، سکاها گروه‌های مختلفی بودند. اگر سکاهای غرب دریای کاسپین کاری کردند، دلیل نمی‌شود که تاوانش را ماساگت‌]ا پس بدهند. اگر یک ایرانی دیگر جرمی کرد، شما که نباید تاوان پس بدهید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.