افزودن نظر جدید

کشته شدن کوروش در شمال شرق در جنگ با سکاهای یورشگر را بیش‌تر تاریخ‌نگاران به جز گزنوفون آورده‌اند. کشته شدن در راه نگهبانی از مرزهای میهن نه شکست که افتخار است. سکاها پادشاه ماد را هم کشتند. پادشاه اورارتو را هم کشتند. بر آشوریان هم تاختند. سوارکاران ورزیده و تیراندازان زبده‌ای بودند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.