افزودن نظر جدید

به همه‌ی علاقه‌مندان کوروش بزرگ سفارش می‌کنم دانش خود را از تاریخ ایرن افزایش دهند و به مخالفان کوروش توهین نکنند. واقیعت کوروش را بشناسید و معرفی کنید. هستی خود را بازگو کن و به نیستی دیگران میندیش که هرچه خدا خواهد همان ماندگار می‌شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.