افزودن نظر جدید

معنای شما از تجاوز و تجاوزگر چی هست؟! یکی از افتخارات کوروش را کشورگشایی های او می دانند و تجاوز و قتل عام هم گوشه ای از کارنامه او هست که مطالب در این باب را می توانید در همین سایت جستجو کنید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.