افزودن نظر جدید

گرامي؛ 1. از ديد شما مرگ كورش چگونه بود؟ 2. ماساگتها جزو اقوام اوراسيايي بودند. و از طرفي ميدانيم كه هندواروپاييان اقوام و گروه‌هاي مختلفي شدند. حال اينكه يك گروه خود را برتر از ديگري بداند، محال نيست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.