افزودن نظر جدید

نظرات بزرگترین هخامنشی شناسان رو به خونید (از اولمستد تا جان مانوئل کوک و ژوزف ویزهوفر، والتر هینتس، پیر بریان) همه این رو با اطمینان گفتند که اجداد داریوش، دست نشانده بودند و اینکه داریوش گفته اجدادم شاه بودند یک بلوف سیاسی بوده برای نسب سازی که بتونه حکومتش رو مشروع نشون بده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.